žugelj

m
Image Alt

Plan investicij

JAVNI RAZPIS: Javni razpis za podukrep 6.1. – POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE (2018)

Z vključitvijo v podukrep 6.1 smo si zadali investicijo, s katero bi povečali obseg proizvodnih kapacitet, povečali konkurenčnost kmetijskega gospodarstva, dodali prispevek k doseganju horizontalnega cilja investicije ter prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolja. Po odobrenih sredstvih, so bile investicije uspešno izpeljane.

Z ukrepom, v katerega smo se vključili, smo zajeli glavno dejavnost na kmetiji. S pomočjo pridobljenih sredstev bomo tako investirali v načrtno premišljene cilje, ki nam bodo dolgoročno omogočili povečan donos pridelanega materiala, ki je osnova naše dejavnosti.
S tem smo tudi ubrali smer novitet, ki so na trgu zelo iskane in povečujejo dodano vrednost kmetijskih proizvodov, posodobitev in povečanje sortimenta v ponudbi ter zagotavljanje kvalitetnejših storitev našim odjemalcem. Pričakovani so tudi rezultati pri povečanju prepoznavnosti proizvodov pri investitorjih, doseganju višjih prodajnih cen zaradi te dodane vrednosti, povečanju prometa, pridobivanju novih strank …